อบรมเพื่อป้องกันอุบัติภัย และ ภัยพิบัติในโรงเรียน

อบรมเพื่อป้องกันอุบัติภัย และ ภัยพิบัติในโรงเรียน

อบรมเพื่อป้องกันอุบัติภัย และ ภัยพิบัติในโรงเรียน

เมื่อวันที่  3 พ.ย.58 มูลนิธิกู้ภัยสว่างราชบุรี ให้การอบรมเพื่อป้องกันอุบัติภัย และ ภัยพิบัติในโรงเรียน และ พระครูปลัดประสิทธิ์ รตินธโร วัดท่าพุ อ.ด่านมะขามเนี้ย จ.กาญจนบุรี บรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด แก่นักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยาทุกคน
เขียนโดย โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 796 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-12 13:02:54