พิธีไหว้ครูและประดับเข็มพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครูและประดับเข็มพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครูและประดับเข็มพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2558

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครูและประดับเข็มพระเกี้ยว ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เขียนโดย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 770 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 13:26:55