ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ดร.วิวัฒน์  วรวงษ์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่/นายชวลิต  สันถวะโกมล ประธาน อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่/ รองผู้อำนวยการ สพม.8/ ผู้บริหารสถานศึกษา/ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38(สุโขทัย-ตาก) ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมกับโรงเรียนฯ จัดการต้อนรับ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

ภาพ/ข่าว  ปัฐกร, เสาวรส
เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 1,176 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-11 01:33:51