ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม

ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม

ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร จำนวน 220 รูป ที่มาเตรียมการสอบนักธรรม ณ วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ)เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 1,049 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-10-01 10:43:29