พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562
       ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2528  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี
       ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวดุริยา อมตะอมรวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และร่วมฟังบรรยายการพัฒนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.ปิยนุช ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ภูมิภาค ซึ่งสถานศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตให้ยั่งยืนเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 1,662 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-09-30 16:35:32