พิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุมผู้ว่าการวิบูลย์ คูหิรัญ อาคาร 1 ชั้น 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรีโดยมีผู้มีเกษียณอายุราชการ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และลูกจ้างประจำ วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.ประยูร สุธาบูรณ์ ข้าราชการบำนาญ และน.ส.จีรวรรณ สุขสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์ หลังจากนั้นเวลา 18.00 น.เป็นพิธีรดน้ำขอพร และอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และพิธีจัดเลี้ยงช่วงค่ำ มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 992 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-09-23 01:53:42