620914 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

620914 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

620914 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites


14 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA) ให้เป็นไปตามนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล บรรยายโดย ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา และ นายชาคริต ราชนิธยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ.ราชบุรี
ติดตามภาพกิจกรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/hjp.ac.th/posts/?ref=page_internal

เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 1,333 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-09-15 08:16:19