โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 14 กิจกรรมดังนี้ 1.มัคคุเทศก์น้อย 2.กล้วยฉาบ 3.ขนมไทย 4.ขนมอบ 5.ดอกไม้ใบตอง 6.ช่างเชื่อม 7.ช่างไฟฟ้า 8.เกษตรเพื่อชีวิต 9.นักบินน้อย 10.โครงงานคุณธรรม 11.รักษ์น้ำตกไทรโยคน้อย 12.ฟุตบอล และ 13.เปตองเขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 980 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-07 11:10:09