นิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

นิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

นิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

10 กันยายน 2562 นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมนิเทศการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจและกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ ในประเด็นการจัดหลักสูตร วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียน coding และรับฟังปัญหาการจัดการเรียนของกลุ่มสาระ และได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 1,193 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-09-11 09:29:50