ต้อนรับ รับรายงานตัว และชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก ที่มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

ต้อนรับ รับรายงานตัว และชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก ที่มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

ต้อนรับ รับรายงานตัว และชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก  ที่มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน

วันที่ 9 กันยายน  2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้นายกฤษฎา  คำอาจ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ต้อนรับ รับรายงานตัว และชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 1 ราย ที่มาฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสำนักงาน ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 277 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-09-10 16:41:58