กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโรงอาหารโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโรงอาหารโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโรงอาหารโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ได้จัดพิธีทอดผ้าปาสามัคคี "ผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทุนในการจัดสร้างโรงอาหารโรงเรียน"โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญบุญในครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้าให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ด้วย จตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ภิญโญยิ่งด้วยทรัพย์นับอนันต์ ทุกประการเทอญ
****************************
หากต้องการร่วมสมทบทุน ทำบุญเพิ่มเติมได้ที่
เลขบัญชี 679-3-71938-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเรือพระแท่น
ชื่อบัญชี ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมเขียนโดย จิรภา ศรีนวล โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน 1,169 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-09-08 13:26:16