ราชพฤกษ์เกมส์ 2562

ราชพฤกษ์เกมส์ 2562

ราชพฤกษ์เกมส์ 2562

                     โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์”  ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความอดทน เสียสละ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักของโรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 5 - 7 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 1,242 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-09-07 18:28:33