มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 6-12) เมืองทองธานีเขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 1,043 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-09-02 23:41:19