การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.5

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.5

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.5

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.5
ณ อาคารหอประชุมรัขมังคลาภิเษก
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 703 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-09-02 16:48:44