English Camp 2019

English Camp 2019

English Camp 2019

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม English Camp ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 758 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-09-02 15:56:40