กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 694 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-09-02 15:51:51