โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 2562

โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 2562

โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 2562

               27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ สามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ในการระงับเหตุเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 1,252 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-28 16:57:51