9SCI 2019 "โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา"

9SCI 2019 "โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา"

9SCI 2019

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม 9 SCI 2019 "โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยการนำของนางสาว สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าวเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 748 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-28 10:26:39