อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ My Office School

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ My Office School

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ My Office School

23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้ารับการอบรมการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) สำหรับโรงเรียน ซึ่งมีรายระเอียดการอบรมดังนี้
1.การเข้าใช้งาน My Office
2.บันทึกข้อความ/บันทึกเสนอแฟ้ม
3.หนังสือเวียน
4.การออกคำสั่ง
5.การขอไปราชการ
6.การขออนุญาตลา 
โดยมี นายเสรี โพธิ์นิล เป็นวิทยากรอบรม เพื่อเตรียมการใช้งานระบบในปีการศึกษา 2/2562 นี้เขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 1,532 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-24 22:09:32