โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

วันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับการนิเทศ ติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ ____________________________________________ 
ถ่ายภาพ : คุณครูดวงกมล ณ นครเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 698 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-20 19:04:32