พิธีทอดผ้าป่ากองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

วันที่ 18  สิงหาคม  2562  นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต มอบหมายให้นางชนิดาภา  เดชคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 394 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-19 09:38:34