"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของนักเรียน โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของนักเรียน โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาเมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันแรกของการเริ่มนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ซึ่งโรงเรียน เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งในวันแรกของกิจกรรม นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานเพราะนักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง โดยได้เริ่ม กิจกรรมที่ 4 พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
กิจกรรมที่นักเรียนเลือกทำ มี3 กิจกรรมดังนี้
1.ร้องเพลงสตริง
2.Danceสื่อรัก
3.สื่อสารแสนสนุกเขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 760 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-03 17:23:29