สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์หลากหลายกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วม ได้แก่ การแข่งขันโต้วาที การแข่งขันตอบปัญหาวิทย์ การแข่งขันวาดภาพวิทย์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง และมีกิจกรรม Science walk rally โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ #สัปดาห์วิทยาศาสตร์ #วิทย์คิดสนุก #กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 983 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-16 16:02:02