ประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศครู ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร BOOT CAMP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศครู ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร BOOT CAMP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศครู ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร BOOT CAMP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันนี้  (16 สิงหาคม  2562) เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศครู ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร BOOT CAMP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการนิเทศภายนอกชุดเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 437 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-16 15:56:35