โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โครงการ

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 : นายศังกร รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "  ณ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยนายสุรินทร์ สำลี   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ คณะผู้บริหาร และครูให้การต้อนรับ และนำเสนอแผนโครงการลดเวลาเรียนรวมถึงพาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 707 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-03 17:05:45