การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562

การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562

การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นประธาน การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562 ใดการนี้คณะผู้บริหารและครูมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 706 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-15 18:47:15