ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดโครงการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองผู้อำนวยการชวภณ รวมทรัพย์เป็นประธานพิธีเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูที่มาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายกับนักเรียนในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 1,167 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-13 12:00:22