พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

ในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 28 ทุน ๆ ละ 2000 บาท โดยมีรายนามผู้มอบดังนี้
1.สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดยท่านนายก พิมพ์วิมล ประชาญสิทธิ์ จำนวน 4 ทุน
2.คุณรสวรรณ จงไมตรีพร จำนวน 2 ทุน
3.โรงแรม กนกกาญจน์เพลส จำนวน 1 ทุน
4.บริษัทโล้วเฮงหมง จำนวน 5 ทุน
5.บริษัทกาญจนบุรีอมรชัย โดยคุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ จำนวน 16 ทุนเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 643 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-09 15:03:21