การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันแรกของการเริ่มนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของนักเรียน โดยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์เป็นโรงเรียนนำร่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนทำการเลือกคุณครูผู้ดูแล และดำเนินการคิดกิจกรรมตามความสนใจของตัวนักเรียนเอง
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 778 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-02 21:45:52