วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายสมยศ บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้เป็นประธานอ่านสารต่อต้านยาเสพติดโลก กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น พร้อมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นในวันเดียวกัน
เขียนโดย โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 3,191 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 13:26:52