วันอาเซียน (ASEAN Day)

วันอาเซียน (ASEAN Day)

วันอาเซียน (ASEAN Day)

นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) โดยมี ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 570 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-08 14:47:46