รายงานตัวผู้ที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายงานตัวผู้ที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายงานตัวผู้ที่สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่: ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ให้โอวาท ปฐมนิเทศ มอบนโยบายและชี้แนะการปฏิบัติงานการสอนให้กับข้าราชการครูซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน  ๔๖ ราย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 1,175 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-02 16:21:00