การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที่ได้เกรดเฉลี่ยในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 3.80 ขึ้นไป 

ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

ขอแสดงความยินดีด้วยครับเขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 244 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-06 16:15:42