ค่าย STEM

ค่าย STEM

ค่าย STEM

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม ค่าย STEM ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2562เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 414 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-04 09:56:24