ค่าย Languages Camp 2019

ค่าย Languages Camp 2019

ค่าย Languages Camp 2019

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย Languages Camp 2019 ณ ศุนย์ฝึกอบรมและนันทนาการค่ายทุ่งเก้าทัพแคมป์ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายวิสูตร ปัญญาชัยรักษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 560 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-02 23:59:14