การจัดแสดงผลงาน ภูมิปัญญาและการเรียนรู้พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การจัดแสดงผลงาน ภูมิปัญญาและการเรียนรู้พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การจัดแสดงผลงาน ภูมิปัญญาและการเรียนรู้พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดแสดงผลงาน ภูมิปัญญา และการเรียนรู้พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการเทพมงคลรังษีให้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 224 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-01 17:31:35