สพม.8 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สพม.8 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สพม.8 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้ต้อนรับ  นายขนาน ชิตณรงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.8 และว่าที่รต.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศ สพม.8 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สู่การปฏิบัติในฐานะโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ  โดยให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดการดำเนินงานและเอกสาร เช่น แหล่งเรียนรู้ การนิเทศก์ภายใน กิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบัติ(AAR)และการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ตาม Website แผ่นพับ โบวชัวร์ เป็นต้นเขียนโดย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 664 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-30 13:41:17