พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีได้ ได้จัดพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชเขียนโดย โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง เปิดอ่าน 916 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-30 10:03:04