พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีได้ ได้จัดพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
เขียนโดย โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง เปิดอ่าน 1,801 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-30 10:03:04