พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะ

และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน   ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครู และนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ 
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 1,023 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-29 23:58:57