รับผ้าไตรพระราชทาน

รับผ้าไตรพระราชทาน

รับผ้าไตรพระราชทาน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯทรงพระกรุณาพระราชทานผ้าไตรบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ แก่กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการอรณิชชา คชนา และคณะผู้บริหาร เข้ารับผ้าไตรพระราชทาน ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 757 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-26 16:53:38