งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ในวัน จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 1,297 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-26 16:44:17