พิธีถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

พิธีถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

พิธีถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์แผนไทย ณ ลานที่ว่าการอำเภอจอมบึงเขียนโดย นางสาวเบญจมาศ รัตพิทักษ์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 905 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-26 11:21:29