เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

        นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี สพม. เขต 8 ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2554” 2. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2551 3. รางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปี 2556 4.รางวัลชนะเลิศ การประกวดส้วมสุขสันต์ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมต่อยอดสถานศึกษาพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน)
เขียนโดย โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 752 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-28 15:01:56