ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม "การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต" ณ ห้องประชุมภิญญรัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม "การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต" ณ ห้องประชุมภิญญรัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม "การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต" ณ ห้องประชุมภิญญรัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม โดยมี ดร. ชวนพิศ ศิลาเดช ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๙๔ คน

ชมภาพทั้งหมดที่ :https://photos.app.goo.gl/gFAXwxHDnN9czYjg6เขียนโดย จิรภา ศรีนวล โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน 1,005 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-22 08:51:19