อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันเสาร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ ๔ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  (พว.)  อ.โกมินทร์  สังคะนอง  ให้เกียรติเป็นวิทยากร  โดยมีคณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนแคทรายวิทยา โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านหินสี เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวิถีพุทธ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 404 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-21 13:47:57