ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวทางปฏิบัติของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจ โดยนายเฉลา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558  ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเขียนโดย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 959 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-10-28 10:19:25