โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ ราชบุรี ร่วมกับโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนะรรมพื้นถิ่น  ครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม-ดนตรีไทย เขียนโดย นายกิตติชัย เปลี่ยนศรี โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 394 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-19 13:38:09