โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเขียนโดย นายธีระพงษ์ ภิรมย์รื่น โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 155 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-18 10:58:31