กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562

                โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562 โดยในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ได้จัดเป็นพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาบริเวณหน้าห้องสมุดของโรงเรียนและวงันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.50 น. – 15.30 น. เป็นพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำไปถวายวัดรัชดาภิเษกและวัดเขาวงจินดารามโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมีนักเรียนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนตลอดเส้นทางไปวัดและบริเวณวัด 
เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 593 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-15 17:16:25