พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน ๒ จากนั้นตัวแทนนักเรียนร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 324 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-09 13:24:49